GẠCH ITALY 80X80 TR-TH03

Liên hệ: 0347.335.335

80×80: TT88017M

Thương hiệu: Á MỸ

Kích thước: 80×80

Chức năng: LÁT SÀN – ỐP TƯỜNG

Bề mặt: GẠCH MỜ

Danh mục:

0347335335