GẠCH ITALY 80X80 TR-TH-22

Liên hệ: 0347.335.335

80X80: BL88KJ30

Thương hiệu: BELLISSIMO

Kích thước: 80×80

Chức năng: LÁT SÀN – ỐP TƯỜNG

Bề mặt: GẠCH PHẢN QUANG

Danh mục:

0347335335