GẠCH ITALY 80X80 TR-TH-19

Liên hệ: 0347.335.335

80X80: TTD88111

Thương hiệu: TRƯỜNG THỊNH

Kích thước: 80×80

Chức năng: LÁT SÀN – ỐP TƯỜNG

Bề mặt: GẠCH MỜ

Danh mục:

0347335335