GẠCH ITALY 80X80 TR-TH-15

Liên hệ: 0347.335.335

80×80: BL88105IN

Thương hiệu: BELLISSIMO

Kích thước: 80×80

Chức năng: LÁT SÀN – ỐP TƯỜNG

Bề mặt: GẠCH BÓNG

Danh mục:

0347335335