GẠCH ITALY 80X80 TR-TH-13

Liên hệ: 0347.335.335

80×80: BL88KJ01MP

Thương hiệu: BELLISSIMO

Kích thước: 80×80

Chức năng: LÁT SÀN

Bề mặt: KINGJADE

Danh mục:

0347335335