GẠCH ITALY 80X80 TR-TH-08

Liên hệ: 0347.335.335

80X80: BL88015MP

Thương hiệu: BELLISSIMO

Kích thước: 80×80

Chức năng: LÁT SÀN

Bề mặt: ĐÁNH BÓNG TOÀN PHẦN

Danh mục:

0347335335