GẠCH ITALY 60X60 TR-TH93

Liên hệ: 0347.335.335

60X60: TT66139

Thương hiệu: PRIME Deluxe

Kích thước: 60×60

Chức năng: LÁT SÀN

Bề mặt: GẠCH MỜ

Danh mục: ,

0347335335