GẠCH ITALY 60X60 TR-TH61

Liên hệ: 0347.335.335

60X60:TT6038D

Thương hiệu: PRIME Deluxe

Kích thước: 60×60

Chức năng: LÁT SÀN

Bề mặt:

Danh mục: ,

0347335335