GẠCH ITALY 60X60 TR-TH37

Liên hệ: 0347.335.335

60X60: 60SA05RDT

Thương hiệu: Griffiths

Kích thước: 60×60

Chức năng: LÁT SÀN

Bề mặt: GẠCH MỜ

Danh mục: ,

0347335335